Due Diligence direktivet “CSDDD”

Den 23. februar 2022 fremlagde Europa-Kommissionen et udkast til et direktiv, der regulerer virksomheders due diligence-forpligtelser i forsyningskæden (benævnt “Corporate Sustainability Due Diligence Directive” eller “CSDDD”).

Retssager i Danmark

Danmark er opdelt i 24 retskredse, som hver især har en distriktsdomstol med kompetence. Hver distriktsdomstol har afdelinger for straffesager, fogedsager, skiftesager og andre civile sager.

Environmental, Social, Governance (ESG)

Europæiske virksomheder bliver i stigende grad mødt af krav fra EU, når det gælder ESG. Der er tale om et område i vækst, og vi ved af erfaring, at de mange nye krav kan være vanskelige at få overblik over.

Eneforhandleraftale i Tyskland

Ved en eneforhandleraftale er der tale om et intensiveret salg til én enkelt kontraktpart i Tyskland. Eneforhandleren sælger varerne i Tyskland i eget navn og på egen regning. advores har eksperter med mange års erfaring med udarbejdelse, forhandling og opsigelse af eneforhandleraftaler i Tyskland.

Indgåelse af handelsagentaftaler i Tyskland

At bruge en handelsagent i Tyskland (Handelsvertreter) kan være det første skridt til en mere intensiv tilstedeværelse på det tyske marked. De tyske advokater (Rechtsanwälte) hos advores har mange års erfaring med udarbejdelse, forhandling og opsigelse af handelsagentaftaler i Tyskland.

Ophør af handelsagentaftaler i Tyskland

Efter tysk ret har handelsagenten et antal rettigheder, der ikke kan fraviges ved aftale. Opsigelse af en handelsagent i Tyskland kan koste penge, og det er de tyske handelsagenter meget opmærksomme på. advores har eksperter med mange års erfaring med udarbejdelse, forhandling og opsigelse af handelsagentaftaler i Tyskland.

Insolvens og direktørers personlige ansvar i Tyskland (GmbH)

Er den tyske debitor et såkaldt GmbH, dvs. et tysk anpartsselskab, er det ikke udelukket, at et krav kan rejses direkte mod direktøren. Efter tysk ret hæfter direktøren nemlig personligt, hvis han/hun undlader at indgive en egenbegæring om konkurs for selskabet eller gør det for sent. De tyske advokater (Rechtsanwälte) hos advores står gerne til rådighed ved yderligere spørgsmål.

Andre etablerings­former i Tyskland

Ud over anparts­selskaber og aktie­selskaber findes der en række andre selskabs­former i Tyskland. Ved disse selskabs­former er der ofte tale om mindre selskaber, der ikke er så udbredt ved danske etableringer i Tyskland. Selskabs­formen GmbH & Co. KG anvendes ofte til investerings­projekter som f.eks. fast ejendom eller til projekter inden for vedvarende energi. De tyske advokater (Rechtsanwälte) hos advores rådgiver ikke kun angående valget af den rigtige selskabsform til etablering i Tyskland, men har også eksperter i forbindelse med projekter indenfor fast ejendom og vedvarende energi.