Den tyske “MoPeG” træder i kraft – hvad betyder dette?

I. GbR’s retsstilling Hidtil har lovgivningen for selskaber af typen GbR i høj grad været præget af retspraksis og kontraktlige aftaler, hvorfor der ikke fandtes en standardiseret GbR-lovgivning. Med MoPeG opdaterer lovgiveren så vidt muligt GbR-loven i forhold til praksis og sikrer dermed retssikkerhed og gennemsigtighed. Ved at forudsætte en “ekstern GbR”, når man driver […]

Due Diligence direktivet “CSDDD”

Den 23. februar 2022 fremlagde Europa-Kommissionen et udkast til et direktiv, der regulerer virksomheders due diligence-forpligtelser i forsyningskæden (benævnt “Corporate Sustainability Due Diligence Directive” eller “CSDDD”).

Retssager i Danmark

Danmark er opdelt i 24 retskredse, som hver især har en distriktsdomstol med kompetence. Hver distriktsdomstol har afdelinger for straffesager, fogedsager, skiftesager og andre civile sager.

Environmental, Social, Governance (ESG)

Europæiske virksomheder bliver i stigende grad mødt af krav fra EU, når det gælder ESG. Der er tale om et område i vækst, og vi ved af erfaring, at de mange nye krav kan være vanskelige at få overblik over.

Eneforhandleraftale i Tyskland

Ved en eneforhandleraftale er der tale om et intensiveret salg til én enkelt kontraktpart i Tyskland. Eneforhandleren sælger varerne i Tyskland i eget navn og på egen regning. advores har eksperter med mange års erfaring med udarbejdelse, forhandling og opsigelse af eneforhandleraftaler i Tyskland.

Indgåelse af handelsagentaftaler i Tyskland

At bruge en handelsagent i Tyskland (Handelsvertreter) kan være det første skridt til en mere intensiv tilstedeværelse på det tyske marked. De tyske advokater (Rechtsanwälte) hos advores har mange års erfaring med udarbejdelse, forhandling og opsigelse af handelsagentaftaler i Tyskland.

Ophør af handelsagentaftaler i Tyskland

Efter tysk ret har handelsagenten et antal rettigheder, der ikke kan fraviges ved aftale. Opsigelse af en handelsagent i Tyskland kan koste penge, og det er de tyske handelsagenter meget opmærksomme på. advores har eksperter med mange års erfaring med udarbejdelse, forhandling og opsigelse af handelsagentaftaler i Tyskland.

Insolvens og direktørers personlige ansvar i Tyskland (GmbH)

Er den tyske debitor et såkaldt GmbH, dvs. et tysk anpartsselskab, er det ikke udelukket, at et krav kan rejses direkte mod direktøren. Efter tysk ret hæfter direktøren nemlig personligt, hvis han/hun undlader at indgive en egenbegæring om konkurs for selskabet eller gør det for sent. De tyske advokater (Rechtsanwälte) hos advores står gerne til rådighed ved yderligere spørgsmål.