Retssager i Danmark

Yderlige artikler om

Retssager

Danmark er opdelt i 24 retskredse, som hver især har en distriktsdomstol med kompetence. Hver distriktsdomstol har afdelinger for straffesager, fogedsager, skiftesager og andre civile sager. Der er også to amtsretter - "Østre Landsret" og "Vestre Landsret", "Sø- og Handelsretten" (særlig handelsret) og "Højesteret" (Højesteret). I Danmark er der over 7000 advokater. Næsten alle sager undtagen straffesager håndteres digitalt på minretssag.dk. For nylig, og stadig i introduktionsfasen, også skiftesager på minskiftesag.dk. Processen omkring anlæggelse og førelse af retssager i Danmark er meget smidig og der er kort vej fra beslutning om at føre en sag til at en sag er registreret hos retterne.

Retssager og Voldgiftssager

I Danmark gælder toinstansprincippet, hvilket betyder, at en domstolsafgørelse let kan appelleres til en højere instans. De fleste sager starter i en byret og kan i de fleste tilfælde ankes ved en landsret, hvis man mener, at byrettens afgørelse var forkert. I principielle tilfælde og med godkendelse fra “Procesbevillingsnævnet” , kan en sag ankes til tredje instans og ende i Højesteret.

Ved siden af det officielle civile retssystem er der voldgift, som ofte anvendes af parter hvor fortrolighed og hastighed er høje prioriteter. Typisk fordi det er aftalt i en kontrakt.

Fra det øjeblik en sag indbringes for retten, er det vigtigt at have overblik over tidsfrister og præklusion, hvilket ikke kan sidestilles med det tyske system.

Reglerne for anlæggelse og afvikling af retssager mv. er fastsat i (måske) Danmarks længste lov, den danske retsplejelov, der indeholder over 1000 paragraffer.

Alt efter hvilken sag der skal indbringes for retten, er der visse regler og tidsfrister, der skal overholdes. F.eks. behandles en tvangsfuldbyrdelsessag anderledes end en almindelig civil sag, og en almindelig civil sag behandles anderledes end en sag om småkrav.

Danmark er et foregangsland inden for digitalisering, og administrationen af retssager er ingen undtagelse. minretssag.dk og minskiftesag.dk er onlineplatforme, hvorigennem sagsøgere kan få adgang til sagsrelevante dokumenter, meddelelser til retten, frister osv. Det er blevet en vigtig kompetence at kunne betjene og interagere med disse platforme.

Hvad kan vi gøre for dig?

Advokaterne på advores Advokater & Advokater’s kontor i København har stor erfaring med at føre retssager for både tyske og danske klienter ved de danske domstole inden for mange retsområder. Vores brede ekspertise betyder, at vi kan imødekomme vores klienters behov med et team, der er sammensat til hver enkelt sag.

Advores’ kontor i København har to partnere, der praktiserer ved Højesteret, og et erfarent procesteam, der kan repræsentere din sag i Danmark.

Vi ved hvordan du effektivt og resultatorienteret får din retssag behandlet i Danmark.

Din kontakt­person

Stefan Reinel

Rechtsanwalt, Advokat (H), Partner
Rechtsanwalt med speciale i international erhvervsret

Peter Broen

Advokat (H), Partner

Næste artikel

Andre artikel om

Retssager