Imprint

Virksom-
hedsoply-
sninger

Oplysninger i henhold til § 5 i TMG (Telemediengesetz):

Ejer og operatør af webstedet www.advores.com og virksomhedssiderne på Linkedin og XING er:

advores Advokater & Rechtsanwälte PartGmbB
Colonnaden 3
D- 20354 Hamborg
T: +49 (0)40 74 12 40 40
hamburg@advores.com

Filial i Flensborg
Am Fördeufer 6
D- 24944 Flensborg
T: +49 (0)461 16 72 39 0
flensburg@advores.com

Filial i København
Vestergade 18E
DK-1456 København
T: +45 32 74 90 90
copenhagen@advores.com

advores Advokater & Rechtsanwälte PartGmbB

Partnerskab mellem advokater med begrænset professionelt ansvar i henhold til partnerskabsloven (Partnerschaftsgesetz) efter tysk lov.

Selskabets hjemsted er Hamborg, Tyskland. Det er indført i partnerskabsregistret ved Hamborgs byret (Amtsgericht) under PR 1430.

Tysk momsnummer: DE351864006

Partnerne er: Peter Broen, Sören Dempe, Lars Kjellsson, Markus Krieger, Stefan Reinel, Dr. Claas Thöle, Thilo Wind og Hauke Wulf. To partnere repræsenterer hver især partnerskabet i fællesskab.

Filialen i København er registreret i det Centrale Virksomhedsregister fra Erhvervsstyrelsen under CVR-nr. 43130803.

Det land, hvor alle tyske Rechtsanwälte får adgang til at udøve deres advokatvirksomhed, er Forbundsrepublikken Tyskland. Den juridiske titel blev tildelt i Forbundsrepublikken Tyskland og er Rechtsanwalt eller Rechtsanwältin. Rechsanwältin Annika Rutschow og Rechtsanwälte Sören Dempe, Lars Kjellsson, Markus Krieger og Dr. Claas Thöle er medlemmer af Hanseatische Rechtsanwaltskammer (= tilsynsmyndighed), Valentinskamp 88, D-20355 Hamburg, og Rechtsanwälte Thilo Wind og Hauke Wulf er medlemmer af Schleswig-Holsteinische Rechtsanwaltskammer (= tilsynsmyndighed), Gottorfstr. 13, D- 24837 Schleswig. Rechtsanwalt Stefan Reinel er medlem af Rechtsanwaltskammer Berlin (=tilsynsmyndighed), Littenstrasse 9, 10179 Berlin.


Registreringslandet for alle danske advokater ("Advokat") eller danske EU-advokater ("EU-Advokat") er Kongeriget Danmark. Den juridiske danske erhvervstitel er Advokat eller EU-Advokat. Tilsynsmyndigheden for advokater, der er godkendt i Danmark, er: Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, DK- 1306 København.

Alle advokater er beskikket af Civilstyrelsen i Danmark og alle er en del af Advokatsamfundet.

Klager over advokaters adfærd og salær kan indgives til Advokatnævnet. Advokatnævnet er beliggende på Kronprinsessegade 28, DK-1306 København K og har hjemmesiden www.www.advokatsamfundet.dk.

De relevante tyske faglige regler er:
Lov om forbundsadvokater (BRAO – Bundesrechtsanwaltsordnung)
Adfærdsordning for advokater (BORA – Berufsordnung für Rechtsanwälte)
Ordning for specialiserede advokater (FAO – Fachanwaltsordnung)
Lov om advokaternes vederlag (RVG – Rechtsanwaltsvergütungsgesetz)
Adfærdskodeks for advokater i Den Europæiske Union (CCBE)
Lov om europæiske advokaters virksomhed i Tyskland (EuRAG)
Du kan se bestemmelserne på forbundsadvokatsforbundets (Bundesrechtsanwaltskammer) websted www.brak.de.

Erhvervsansvarsforsikring i Tyskland:
Allianz Versicherungs-AG
Königinstraße 28
D- 80802 München


Erhvervsansvars- og garantiforsikring i Danmark:
HDI GLOBAL SPECIALTY DANMARK
Indiakaj 6, 1. sal
DK-2100 København Ø


Erhvervsansvarsforsikringens anvendelsesområde er Europa.

Ansvarlig for indholdet i henhold til § 18, stk. 2, i MStV (Medienstaatsvertrag): Thilo Wind und Sören Dempe, c/o advores Advokater & Rechtsanwälte PartGmbB, Colonnaden 3, D- 20354 Hamborg

Udenretslig bilæggelse af tvister og meddelelse i henhold til § 36 VSBG

Med henblik på udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår i forbindelse med juridiske online-transaktioner, har Den Europæiske Union oprettet en onlineplatform ("ODR-platform") på følgende link: www.ec.europa.eu/consumers/odr/

I princippet er vi ikke juridisk forpligtet til eller villige til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

Selv i tilfælde af forskellige holdninger bestræber ADVORES sig dog altid på at finde praktiske løsninger for at opnå konsensus, der er i overensstemmelse med parternes interesser.

Begrænsning af ansvar

Dette websted og de oplysninger, det indeholder, er et uforpligtende tilbud om information og tjener generelle informationsformål. Den udgør ikke juridisk, skattemæssig eller forretningsmæssig rådgivning og kan heller ikke erstatte individuel rådgivning.
ADVORES har udvist den størst mulige omhu ved udarbejdelsen af hjemmesiden og de oplysninger, der er indeholdt heri, men ADVORES er ikke ansvarlig for oplysningernes rigtighed, aktualitet og fuldstændighed.

Oplysningerne er ikke relateret til specifikke forhold vedrørende en enkeltperson eller juridisk enhed, og der bør derfor altid søges professionel rådgivning i specifikke individuelle tilfælde. ADVORES påtager sig intet ansvar for de beslutninger, som brugeren træffer på grundlag af dette websted og de oplysninger, der er indeholdt heri. Vores kontaktpersoner vil med glæde hjælpe dig.

Vores websted indeholder links til eksterne websteder fra tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for eventuelle lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke identificerbart på tidspunktet for linkningen. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser af loven, fjerner vi straks sådanne links. Udbyderen af de linkede sider er alene ansvarlig for indholdet samt for skader som følge af brug eller manglende brug af oplysningerne på de linkede sider. En permanent kontrol af indholdet af de linkede sider er imidlertid ikke rimelig uden konkrete beviser for en overtrædelse af loven.

Data-
beskyttelse

Du kan finde vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: www.advores.com/privatlivspolitik

Copyright

Indholdet og værkerne på disse sider, som er skabt eller anvendt af os, er omfattet af ophavsret. Reproduktion, redigering, distribution og enhver form for anvendelse uden for de tilladte grænser i henhold til loven om ophavsret kræver vores samtykke eller samtykke fra den respektive forfatter eller ophavsmand. Downloads og kopier af dette websted er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug. I det omfang indholdet på dette websted ikke er skabt af operatøren, respekteres tredjeparters ophavsret. Især indhold fra tredjeparter er markeret som sådant. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, fjerner vi straks sådant indhold.