Vi gør loven forståelig.

Vi rådgiver om tysk ret på dansk og om dansk ret på tysk. Vi tilgår og løser juridiske problemstillinger på tværs af landegrænser mere solidt funderet, end de fleste andre advokatfirmaer.

Gennem vores ekstensive netværk tilbyder vi mere end juridisk ekspertise. Vi samarbejder med brancheorganisationer og offentlige myndigheder, og vores veludbyggede partnernetværk skaber merværdi for dig som klient.

Hvad kan vi gøre for dig?

Vi yder rådgivning til både virksomheder, ledere og medarbejdere inden for alle aspekter af ansættelsesretten. Vi rådgiver og løser fagligt kompetent udfordringer på tværs af grænser.

advores tilbyder kompetent rådgivning til såvel bygherrer som entreprenører. Vi rådgiver i alle faser; lige fra planlægning og udvikling til opførelse, finansiering og drift. Skulle der opstå tvister i processen, hjælper vi dig også med det.

I vores digitaliserede samfund er data en vigtig (og reguleret) handelsvare. Vi kan hjælpe dig med at opsætte interne retningslinjer, og vi rådgiver dig om, hvordan du retmæssigt behandler persondata. Vi har særligt fokus på følgende områder: beskyttelse af medarbejderdata, databeskyttelse inden for e-handel og håndtering af interne data i virksomheder.

Reglerne på området for e-handel er komplekse. Til trods for, at der er sket en betydelig harmonisering af reglerne, er det tyske og det danske retssystem forskelligt. Vi hjælper dig med at opfylde og overholde de krav, der måtte knytte sig til din forretning. Forretningsbetingelser, forbrugerbeskyttelse, databeskyttelse og markedsføringsret er blot nogle af de områder, advores yder kompetent rådgivning om.

Har du brug for hjælp med afviklingen af et dødsbo? Vil du gerne oprette et testamente eller har du brug for fuldmagter til sundhedspleje? Vi yder omfattende rådgivning inden for alle aspekter af tysk og dansk arvelovgivning, og vi kan bistå dig gennem hele arveprocessen i både Danmark og Tyskland.

Vi kan også give dig fyldestgørende svar på spørgsmål vedrørende tvangsarv, skifteretsattester, arveafgift, frivillig arv samt reglerne for uskiftet bo.

advores kan hjælpe dig med køb og salg af projekter, projektudvikling og finansiering i både Danmark og Tyskland, særligt vedrørende vindmølleparker og solcelle- og biogasanlæg. Vi bistår alle aktører; om du er producent, leverandør eller serviceudbyder – onshore eller offshore – kan advores yde kompetent rådgivning og give dig omfattende support.

Vi rådgiver om alle aspekter af erhvervs- og selskabsretten: oprettelse og stiftelse af selskaber i Tyskland og i Danmark, udarbejdelse af vedtægter, strukturering af selskaber og aktieposter og om forhold vedrørende virksomhedsomdannelser. Der knytter sig skatteretlige konsekvenser til valget af den selskabsretlige strukturering, hvorfor vi arbejder tæt sammen med skatterådgivere og revisorer, som, ligesom os, har erfaring med dansk-tyske forhold.

advores rådgiver om diverse leverandør-, distributions- og handelsagentkontrakter. Vi gennemgår vilkårene for dig, men vi kan også sidde med ved forhandlingsbordet. Særligt i forbindelse med handelsagentaftaler udspringer der regelmæssigt erstatnings- og provisionskrav, i hvilke sager vi tilbyder at repræsentere dig.

Advokaterne hos advores har mange års erfaring med køb og salg af fast ejendom i både Tyskland og Danmark, herunder også med projektudvikling. Vi tilbyder også kompetent rådgivning om finansiering af investeringer i begge lande. Vil du sælge en ejendomsportefølje i Berlin? Vil du investere i Hamborg eller i København? Måske vil du købe et sommerhus i Søndervig? advores kan hjælpe dig.

Vi bistår dig i alle faser af inkassoprocessen, lige fra den første rykkerskrivelse til aftaler om afdragsbetaling eller sagsanlæg. Vi har erfaring med tvangsfuldbyrdelse af fordringer, vores klienter måtte have mod fysiske eller juridiske personer i Danmark og Tyskland. Vi rådgiver også om rentekrav, hvor henholdsvis tyske og danske regler herfor er forskellige. 

I forbindelse med vores konkursretlige rådgivning af virksomheder, kreditorer og banker, udarbejder vi effektive  omstruktureringskoncepter.

Vi rådgiver om spørgsmål vedrørende civil- og strafferetlige konsekvenser af konkrete dispositioner, lige som vi rådgiver om etablering og organisering af krisestyring.

Ved inddragelse af vores ansættelsesretlige eksperter tilvejebringer vi skarpe reorganisations-
og omstruktureringskoncepter.

Vi rådgiver vores klienter inden for alle forhold vedrørende
intellektuel ejendomsret og om alle rettighedstyper. Fra strategi til
beskyttelse og håndhævelse. advores bistår dig i tilfælde af advarsler,
håndterer nødvendig sagsbehandling og repræsenterer dig i rets- og
forbudssager.

advores yder rådgivning om spørgsmål vedrørende transport af gods, være sig til lands, til vands eller i luften. Retsområdet omfatter blandt andet forhold vedrørende spedition, oplagring og logistik. Vores advokater har også erfaring med erstatningskrav fra transportforsikringsaftaler.

Foruden det juridiske må forståelse for kulturelle forskelle i sager om køb og salg af virksomheder tillægges afgørende betydning. Vi står ved din side gennem alle faser af virksomhedstransaktionen – og på tværs af landegrænser og fagområder.

Vi tilvejebringer alle transaktionsrelevante kontrakter, udfører den juridiske due diligence, repræsenterer dine interesser i forhandlingerne og udarbejder løsningsorienteret købsaftaler.