Fast ejendom privatpersoner

Ved køb af fast ejendom i Tyskland gælder der nogle særlige regler. Eksempelvis er en aftale om køb af fast ejendom kun gyldig, hvis den er indgået foran en notar. Endvidere skal man som køber være særligt opmærksom på ejendommens senere afkastmuligheder, da det ellers kan blive en dyr forretning.

I et tysk lejeforhold har lejeren en særlig beskyttelse, idet han anses som den svageste part. Huslejeprisen reguleres som …
Ejendomsmæglere i Tyskland har en rolle, der adskiller sig meget fra de dansk ejendomsmægleres. Det er derfor vigtigt at …

Din kontakt­person