Personskadeerstatning

Ligesom efter dansk ret har alle bilejere i Tyskland et objektivt ansvar. Samtidig adskiller tysk ret sig ved at foreskrive, at hvis den skadelidte selv har medvirket til ulykken, vil erstatningen kunne blive nedsat proportionelt. Da det er tysk ret, der finder anvendelse, hvis man er involveret i en bilulykke i Tyskland, er det nødvendigt at have kendskab til tysk ret for at opnå den bedste forsikringsdækning. 

Ved en bilulykke i Tyskland er det tysk erstatnings­ret, der finder anvendelse. Tysk ret adskiller sig generelt fra dansk …

Din kontakt­person

Markus Krieger

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret