Tysk. Dansk. Direkte.

Som et tysk-dansk team af erfarne advokater, arbejder vi i øjenhøjde og i samarbejde med dig.

Ingen hos advores står alene. Vi er venner og partnere og deler både arbejdet og succesen. I skræddersyede hold stræber vi efter at yde rådgivning til vores klienter af højeste kvalitet. Vi kender hinandens kompetencer og søger at sætte dem bedst muligt i spil - til gavn for os som advokatfirma, men frem for alt for dig som klient.

Hamborg

Sören Dempe

Rechtsanwalt, Partner
Kernekompetencer

Sören Dempe er født i København og opvokset tosproget i Tyskland.

Sören har i mange år ydet omfattende vejledning og rådgivning inden for alle områder af ejendomsret i Tyskland og Danmark. Især transaktioner og finansiering af fast ejendom.

Juridiske spørgsmål inden for handels- og selskabsret samt fusioner og virksomhedsovertagelser er yderligere fokuspunkter.

Sprog

Tysk, dansk, engelsk

Lars Kjellsson

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i arbejdsret
Kernekompetencer

Lars Kjellsson yder omfattende vejledning til dine grænseoverskridende aktiviteter og rådgiver dig om alle spørgsmål vedrørende tysk kollektiv og individuel arbejdsret, både i og uden for retten. Herved også om databeskyttelsesaspekter.

Han rådgiver også om transportret og grænseoverskridende arveret. 

Lars Kjellsson er involveret i en række foreninger med fokus på både forretningsudveksling ogvelgørende formål. Han er bl.a. formand for DBC-Dänischer Business Club e.V. i Hamborg.

Sprog

Tysk, dansk, engelsk, fransk

Markus Krieger

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret
Kernekompetencer

Markus Krieger tilbyder omfattende rådgivning til dine grænseoverskridende aktiviteter. Markus Krieger rådgiver dig især om dine investeringer inden for vedvarende energi, om opkøb og salg (M&A) samt om strukturering og oprettelse af nye virksomheder og alle generelle selskabsretlige spørgsmål.

Markus Krieger rådgiver også om kontraktmæssige aftaler, hjælper dig med inddrivelse af fordringer og har mange års erfaring inden for transportret.

Markus Krieger og advores er aktive i en række brancheorganisationer og er altid interesserede i en gensidig faglig udveksling. Markus Krieger holder regelmæssigt foredrag og er medlem af det juridiske rådgivende udvalg i den tyske vindmølleforening (BWE).

Sprog

Tysk, dansk, engelsk, fransk

Annika Rutschow

Rechtsanwältin, LL.M. Eur.Int., MBA
Rechtsanwältin med speciale i insolvensret
Kernekompetencer

Annika Rutschow rådgiver dig i forbindelse med dine grænseoverskridende aktiviteter, især inden for insolvensret samt handels- og selskabsret.

Som specialist i insolvensret rådgiver Annika Rutschow debitorvirksomheder i krise samt kreditorer i forbindelse med deres aftalepartneres insolvens og påtager sig forsvaret af krav om insolvensafvikling samt insolvensforvalterens erstatningskrav.

Mange års erfaring med inkasso giver mulighed for effektiv forvaltning af fordringer, både udenretslig og i retten.

Annika Rutschow bistår dig desuden som virksomhed eller handelsagent/autoriseret forhandler både i dine kontraktforhandlinger og i forbindelse med den retslige håndhævelse af disse krav.

Sprog

Tysk, dansk, engelsk

Anja Greve

Office Managerin, Rechtsfachwirtin
Sprog

Tysk, engelsk

Helle Siedler

Assistent, Industriekauffrau
Sprog

Tysk, dansk, engelsk

Iben Skorstengaard, LL.M.

Advokat, Rechtsanwältin
Kernekompetencer

Iben Skorstengaard  rådgiver om grænseoverskridende aktiviteter og primært om arbejds- og ansættelsesret, fast ejendom, selskabsret og M&A.

Herunder rådgiver hun tyske klienter om køb af huse og sommerhuse i Danmark, herunder indhentelse af tilladelse til at købe fast ejendom samt rådgivning i forbindelse med indgåelse af købsaftalen.

Sprog

Dansk, Tysk, Engelsk

Flensborg

Thilo Wind

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret
Kernekompetencer

Thilo Wind rådgiver dig i handels- og selskabsret, ved køb, salg og omstrukturering af virksomheder (M&A) samt inden for vedvarende energi (vind, sol og biomasse).

Han bistår dig især med udarbejdelse og forhandling af kommercielle kontrakter, herunder samarbejds- og leveringsaftaler, og yder rådgivning og bistand til både onlinehandlere (e-handel) og indenfor traditionel handel (både B2B og B2C).

Han har også stor erfaring med etablering af virksomheder i Tyskland og yder bistand ved alle relevante spørgsmål fra etablering til drift og likvidation.

Desuden hjælper han dig med godkendelses- og fornyelsesproceduren for udlejning af arbejdskraft i Tyskland i henhold til AÜG.

Thilo Wind er involveret i forskellige brancheforeninger og netværk, holder regelmæssigt foredrag og er engageret i en konstant udveksling mellem Tyskland og Danmark.

Sprog

Tysk, Dansk, Engelsk

København

Peter Broen

Advokat (H), Partner
Kernekompetencer

Peter Broen har omfattende erfaring med retssager og voldgift, særligt inden for entreprise og fast ejendom.

Derudover rådgiver Peter Broen om kontrakter og selskabsret, deltager i bestyrelsesarbejde og er dirigent i forbindelse med generalforsamlinger.

Peter Broen er medlem af Danske Ejendomsadvokater og Det Danske Selskab for Byggeret.

Sprog

Dansk, engelsk

Hauke Wulf

Rechtsanwalt, EU-Advokat, Partner
Kernekompetencer

Hauke Wulf rådgiver omfattende med transaktioner, investering, udvikling og finansiering af ejendomme samt erhevslejeret og ofte om komplekse ejendomsretlige problemstillinger. Derudover rådgiver Hauke Wulf om handels-og selskabsret bl.a. ved virksomhedsoverdragelser, joint ventures og generelt ved etablering af distributionsstruktuerer på tværs af landegrænser.

Sprog

Tysk, Dansk, Engelsk

Claas Thöle

Rechtsanwalt, Advokat, Partner

M +45 20 34 84 04
E clt@advores.com

Kernekompetencer

Claas Thöle rådgiver om tysk og dansk ret, herunder især arveret samt selskabs- og erhvervsret. Claas Thöle rådgiver endvidere om etablering af danske virksomheder i Tyskland
og omvendt.

Medlemskaber 
  • Medlem af Hanseatische Rechtsanwaltskammer
  • Medlem af Deutscher Anwaltverein
  • Medlem af Arbeitsgemeinschaft für Internationales Wirtschaftsrecht
  • Medlem af Deutsch-Nordische Juristenvereinigung e.V. (DNJV)
  • Bestyrelsesmedlem af Dansk-Tysk Industri- & Handelsklub (DTIH)
Sprog

Tysk, Dansk, Engelsk, Fransk

Stefan Reinel

Rechtsanwalt, Advokat, Partner

M +45 40 41 35 22
E sre@advores.com

Sprog

Tysk, Dansk, Engelsk

Micelle Vigand Hegner

Advokat

M +45 31 51 27 80
E mvh@advores.com

Kernekompetencer

Micelle rådgiver om alle forhold vedrørende agent- og distributionsaftaler samt andre lignende aftaleforhold. Hun har stor erfaring med at rådgive internationale virksomheder, der opererer eller påtænker at operere i Danmark. Hun ved derfor, hvad udenlandske aktører skal være særligt opmærksom på.   

Herudover beskæftiger Micelle sig med at føre rets- og voldgiftssager om erhvervsdrivendes tvister, der primært vedrører uoverensstemmelser i kontraktforhold.   

Hun er involveret i forskellige brancheforeninger og netværker, herunder det Dansk-Tyske Handelskammer. 

Sprog

Dansk, Tysk, Engelsk

Kecia Bæk Hubertus

stud.iur.

T +45 32 74 90 96
E kbh@advores.com

Kernekompetencer

Kecia Bæk Hubertus er stud.jur. på vores kontor i København og bistår kontorets advokater inden for erhvervsretlige problemstillinger. 

Kecia Bæk Hubertus blev ba.jur. i foråret 2021 fra Københavns Universitet og hun forventer at færdiggøre jurastudiet i 2023. 

Kecia Bæk Hubertus er halvt dansk/halvt tysk og hun er opvokset tosproget i København. 

Sprog

Dansk, Tysk, Engelsk

Dörte Steffensen

Advokatsekretær, autoriseret oversætter (dansk-tysk)

T +45 32 74 90 91
E des@advores.com

Kernekompetencer

Assistent og oversætter Dörte Steffensen bistår advokaterne hos advores i sager vedr. bl.a. arveret, ejendomsret, selskabsret, strafferet m.m. og varetager inddrivelse af fordringer og fuldbyrdelse af udenlandske afgørelser i Danmark. 

Som statsautoriseret oversætter for det danske sprog (med autorisation fra landsretten i München) udfører hun oversættelser fra tysk til dansk og fra dansk til tysk for firmaet. Hendes sprogkompetencer omfatter ligeledes sprogene engelsk, fransk og russisk. 

Dörte Steffensen er medlem af den tyske landsforening af tolke og oversættere (BDÜ). 

Sprog

Dansk, Tysk, Engelsk, Fransk, Russisk

Marius Pliess Larsen

Advokatfuldmægtig

T +45 32 74 90 94
E mpl@advores.com

Kernekompetencer

Marius Pliess Larsen er advokatfuldmægtig på advores’ kontor i København og er uddannet fra Københavns Universitet med speciale i strafferet, herunder også særlovgivning på området, som f.eks. børsstrafferet. 

Desuden har han kendskab til immaterialretlige problemstillinger, lige som han har viden om EU-konkurrenceret. 

Marius Pliess Larsen er halvt tysk/halvt dansk og han er opvokset tosproget i København. Marius er medlem af Foreningen af Yngre Kriminologer. 

Sprog

Tysk, Dansk, Engelsk

Nathalie Hauser

stud. iur.

T +45 32 74 90 91
E nha@advores.com

Kernekompetencer

Nathalie Hauser er vores nyeste stud.jur. i København-afdelingen og er i gang med sin bachelor på Københavns Universitet. Hun understøtter kontorets advokater i deres arbejde. 

Nathalie Hauser er opvokset tosproget i København. 

Sprog

Dansk, Tysk, Engelsk