Arbejdsret i Tyskland

Advores yder kvalitetsrådgivning i øjenhøjde inden for arbejds- og ansættelsesret i både Danmark og Tyskland. Vi ønsker at gøre danske arbejdsgivere opmærksomme på, at der er særlige lovmæssige forpligtelser i henhold til tysk ansættelsesret, når det kommer til udstationering eller ansættelse af medarbejdere i Tyskland. Hvis du som arbejdsgiver ikke overholder disse forpligtelser, kan der opstå erstatningskrav eller bøder i Tyskland.

Vi anbefaler derfor, at man sætter sig ind i de gældende regler og bestemmelser, før man sender medarbejdere til Tyskland eller ansætter personale dér. Dette vil sikre, at man overholder lovgivningen, og undgår juridiske problemer eller økonomiske sanktioner.

 

Vigtige overvejelser ved ansættelse af medarbejdere i Tyskland

Et væsentligt aspekt du bør overveje, når du skal ansætte en medarbejder i Tyskland, er, hvilket lands lovgivning som du bør vælge, at din medarbejder skal være omfattet af. Selvom det kan være fristende at vælge dansk ret som dansk arbejdsgiver, skal du være opmærksom på, at der er nogle EU-regler som sikrer, at tyske arbejdstagere i Tyskland er beskyttet af tyske arbejdsretlige regler. Vær altid opmærksom på de specifikke krav i både dansk og tysk arbejdsret for at sikre en problemfri og lovlig ansættelse i Tyskland.

For at mindske dine risici er det en god idé at søge rådgivning hos en juridisk ekspert inden for tysk arbejdsret. Advores eksperter i tysk ansættelsesret kan hjælpe dig med alle spørgsmål inden for arbejds- og ansættelsesret, og informere dig om de juridiske aspekter ved udstationering eller ansættelse i Tyskland.

Har du brug for hjælp til en konkret sag, så kontakt en af vores eksperter.

Minimums­vilkårene for ansættelses­aftaler i Tyskland findes i lovgivningen samt overens­komsterne mellem arbejds­giver­forbundene og fagforeningerne. Ansættelses­aftaler i Tyskland reguleres af …
En arbejdsgiver i Tyskland har en række økonomiske forpligtelser vedrørende skat og sociale bidrag. Disse pligter påhviler også en …
Arbejds­giveren og arbejdstageren i Tyskland kan opsige en ansættelses­aftale med den i kontrakten fastsatte varsel. Efter tysk ret skal …
Ved udstationering af danske medarbejdere i Tyskland skal der tages højde for en række love vedrørende med­arbejdernes beskæftigelse og …

Din kontakt­person

Lars Kjellsson

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i arbejdsret