Arbejdsret

Ønsker De som arbejdsgiver at udstationere Deres medarbejdere i Tyskland, eller har De allerede ansatte i Tyskland, skal De være opmærksom på, at tyske arbejdsgivere er underlagt nogle særlige lovgivningsmæssige forpligtelser ifølge tysk ansættelsesret. Overholder arbejdsgiveren ikke disse forpligtelser, kan han risikere at blive mødt af et erstatningskrav eller bøde.

Minimums­vilkårene for ansættelses­aftaler i Tyskland findes i lovgivningen samt overens­komsterne mellem arbejds­giver­forbundene og fagforeningerne. Ansættelses­aftaler i Tyskland reguleres af …
En arbejdsgiver i Tyskland har en række økonomiske forpligtelser vedrørende skat og sociale bidrag. Disse pligter påhviler også en …
Arbejds­giveren og arbejdstageren i Tyskland kan opsige en ansættelses­aftale med den i kontrakten fastsatte varsel. Efter tysk ret skal …
Ved udstationering af danske medarbejdere i Tyskland skal der tages højde for en række love vedrørende med­arbejdernes beskæftigelse og …

Din kontakt­person

Lars Kjellsson

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i arbejdsret

Cecilia Mårtensson Vesløv

Advokat