Sikkerheder

Inden for entrepriseretten er der stor forskel på dansk og tysk ret. I Danmark er det almindeligt at stille sikkerhed i form af en bankgaranti, mens dette sjældent forekommer i Tyskland, hvor der i stedet anvendes kaution. Endvidere har et ejendomsforbehold langt større betydning i Tyskland, da det ofte indgår som et standardvilkår i leveringsaftaler.

Der er forskel på dansk og tysk entrepriseret. Det er derfor vigtigt at kende til den tyske kaution og …

Din kontakt­person

Thilo Wind

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret

Hauke Wulf

Rechtsanwalt, EU-Advokat, Partner