Bank­garantier og kaution i Tyskland

Yderlige artikler om

Sikkerheder

Der er forskel på dansk og tysk entrepriseret. Det er derfor vigtigt at kende til den tyske kaution og de tyske bankgarantier, som adskiller sig fra de danske. Desuden er det vigtigt at sondre mellem entreprenørens sikkerheds­interesser på den ene og bygherrens interesser på den anden side. Vores tyske advokater har et godt kendskab til tysk entrepriseret og har erfaring med udarbejdelsen af de relevante kontrakter.

Dansk og tysk entrepriseret

I dansk entrepriseret er det som følge af bestemmelserne i AB 92 hhv. AB 18 (almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed) almindeligt med en sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti.

Tysk kaution

Oftest vælges en kautionisterklæring, som har karakter af en selvskyldnerkaution. Ikke sjældent vælges en tysk formulering som “Die Bürgschaftserklärung wird unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage abgegeben (§771 BGB)”, dvs. at kautionisterklæringen afgives under frafald af indsigelser om forudgående søgsmål. Dette betyder, at en tysk kaution kan gøres gældende, når den ansvarspådragende situation er opstået (f.eks. mangelfuld eller forsinket udførelse), uden at man først skal igennem et langvarigt søgsmål mod entreprenøren. Dette betyder imidlertid ikke, at kautionisten er afskåret fra at gøre entreprenørens indsigelser gældende.

Anfordringskaution i Tyskland

Anderledes forholder det sig dog, hvor en anfordringskaution (“Bürgschaft auf erstes Anfordern”) er aftalt. Her kan der nemlig kræves betaling fra kautionisten på anfordring. Disse sikkerhedsformer anvendes ganske sjældent og skal være udtrykkeligt aftalt. Da kautionisten ikke kan fremsætte indsigelser, som er begrundet i selve grundforholdet, dvs. entreprenøraftalen, er denne kaution farlig og bliver ofte brugt for at sætte modparten under pres.

Derudover skal der gøres opmærksom på, at både entreprenøren og bygherren har muligheden for at opkræve sikkerheder fra modparten, selvom dette blev ikke aftalt i kontrakten (Vertragserfüllungssicherheit og Sicherungshypothek).

Generelt er det relevant, at være informeret om, hvilke sikkerheder der kan kræves og er sædvanlige under tysk ret.

Hvad kan vi gøre for dig?

Din kontakt­person

Hauke Wulf

Rechtsanwalt, EU-Advokat, Partner

Markus Krieger

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret

Thilo Wind

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret

Næste artikel

Andre artikel om

Sikkerheder