Sören Dempe

Rechtsanwalt, Partner

Info

Kernekompetencer

Sören Dempe er født i København og opvokset tosproget i Tyskland.

Sören har i mange år ydet omfattende vejledning og rådgivning inden for alle områder af ejendomsret i Tyskland og Danmark. Især transaktioner og finansiering af fast ejendom.

Juridiske spørgsmål inden for handels- og selskabsret samt fusioner og virksomhedsovertagelser er yderligere fokuspunkter.

Sprog

Tysk, dansk, engelsk

Aktuelt
viden om

/

Andre kontakt­personer

/