Dörte Steffensen

Advokatsekretær, autoriseret oversætter (dansk-tysk)

Info

Kernekompetencer

Assistent og oversætter Dörte Steffensen bistår advokaterne hos advores i sager vedr. bl.a. arveret, ejendomsret, selskabsret, strafferet m.m. og varetager inddrivelse af fordringer og fuldbyrdelse af udenlandske afgørelser i Danmark.

Som statsautoriseret oversætter for det danske sprog (med autorisation fra landsretten i München) udfører hun oversættelser fra tysk til dansk og fra dansk til tysk for firmaet. Hendes sprogkompetencer omfatter ligeledes sprogene engelsk, fransk og russisk.

Dörte Steffensen er medlem af den tyske landsforening af tolke og oversættere (BDÜ).

Sprog

Dansk, Tysk, Engelsk, Fransk, Russisk

Andre kontakt­personer

/