Hawala og betalingsagenter – omstødelse og tilbagebetaling –  hvad er dine rettigheder?

Myndigheder i Europa er i stigende grad begyndt at efterforske og retsforfølge ulovlige netværk. Blandt andet er det såkaldte ”Hawala-netværk” i søgelyset.

Myndigheder i Europa er i stigende grad begyndt at efterforske og retsforfølge ulovlige netværk. Blandt andet er det såkaldte ”Hawala-netværk” i søgelyset.

Hawala er som udgangspunkt betegnelsen for et tillidsbaseret system, hvor betalinger sker uden om det traditionelle banksystem.

I forhold til handel og udveksling af ydelser kan det give problemer i forhold til lovgivningen.

Såkaldte Hawala-agenter kan definitorisk være omfattet af reglerne om Pengeoverførselsvirksomheder, og skal derfor registreres og godkendes. Hensynet er især at myndighederne har et behov for at kontrollere og forhindre hvidvask. Både for at stoppe økonomisk kriminalitet men også for at forebygge og stoppe terror-finansiering.

Hvis du som privat virksomhed leverer en vare eller en ydelse til et land uden for EU – eksempelvis til mellemøsten – som i sig selv ikke er ulovligt, så kan betaling af praktiske årsager ske ved flere trin, eksempelvis ved betaling via en agent i Europa.

De danske myndigheder er begyndt at slå ned på Pengeoverførselsvirksomheder eller betalingsagenter der ikke har overholdt lovgivningen. Det fører ofte til konkurs af den pågældende danske virksomhed. 

Kurator for disse konkursramte virksomheder vil typisk forsøge at omstøde betalinger der er sket til de virksomheder, uanset om betalingen har baggrund i en faktisk og lovlig levering af en vare eller tjenesteydelse. Dette kan eksempelvis ske med henvisning til Konkurslovens § 64 eller § 74, eller med henvisning til ligelighedsprincippet i dansk konkursret.

Hvad kan vi gøre for dig?

Advores Advokater & Rechtsanwälte rådgiver en lang række virksomheder om deres rettigheder over for krav om omstødelse og tilbagebetaling af denne type krav.

Tag direkte kontakt til Advokat Cecilia Vesløv eller Advokat Peter Broen hvis din virksomhed er blevet mødt med krav om tilbagebetaling.

Din kontakt­person

Peter Broen

Advokat (H), Partner

Cecilia Mårtensson Vesløv

Advokat

Næste artikel