Tysk transparensregister – Forpligtende registrering af reelle ejer for danske ejendomsselskaber

Yderlige artikler om

Fast ejendomUncategorized

Danske ejendomsselskaber er for første gang forpligtede til at anmelde reelle ejere til det tyske transparensregister. Dette skal ske senest den 30. juni 2023

På grund af en ændring af den tyske lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (GwG) er danske selskaber, der ejer tyske ejendomme, forpligtede til at lade sig registrere i det tyske transparensregister senest den 30. juni 2023.

Tidligere retstilstand

Efter den tyske lov GwG var udenlandske selskaber tidligere forpligtet til at anmelde deres reelle ejere til det tyske transparensregister, når de erhvervede fast ejendom i Tyskland. Denne forpligtelse vedrørte især tidspunktet for indgåelsen af en ejendoms-købsaftalen. Der har parallelt gjaldt et tilsvarende forbud for de tyske notarer mod at gennemføre ejendomshandler, førend at køberen var registreret i transparensregistret. Denne pligt til forud for en købsaftale at anmelde de reelle ejere til transparensregistret har tidligere sikret at anmeldepligten er blevet overholdt.

Lovændring

Med virkning fra den 1. januar 2023 blev § 20, stk. 1, nr. 2, i den tyske lov GwG ændret, således at anmeldelsespligten er blev udvidet til at omfatte alle udenlandske selskaber, der ejer fast ejendom i Tyskland. Denne forpligtelse gælder, desuagtet at der foreligger en transaktion eller overførsel af ejendomsretten til et grundstykke hhv. en bygning, og skal opfyldes af enhver nuværende udenlandsk ejer af fast ejendom i Tyskland.

For fast ejendom, der er erhvervet efter den 1. januar 2020, skulle den pågældende anmeldelse allerede være foretaget i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen; en fornyet anmeldelse er derfor ikke nødvendig i et sådant tilfælde. Det skal dog bemærkes, at oplysningerne om den reelle ejer i henhold til § 20, stk. 1, kl. 1 i den tyske lov GwG ligeledes skal holdes ajour; hvis den reelle ejer af en fast ejendom ændres (f.eks. på grund af ændringer i ejerstrukturen), skal dette meddeles til transparensregisteret.

Situationen er anderledes for fast ejendom, der er erhvervet før den 1. januar 2020. I sådanne tilfælde var det ikke lovpligtigt at registrere det udenlandske selskab i det tyske transparensregister i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen. I henhold til § 59, stk. 13, i den tyske lov GwG skal anmeldelsen af den reelle ejer til transparensregisteret i disse tilfælde nu foretages senest den 30. juni 2023.

Undtagelse for selskaber registreret i andre EU-lande

Forpligtelsen gælder ikke for selskaber, der allerede har anmeldt de lovpligtige oplysninger, der kræves i henhold til Art. 1, stk. 15, litra c) i direktiv (EU) 2018/843 og i henhold til § 19, stk. 1, i den tyske lov GwG til et register i en anden EU-medlemsstat. Det er således i princippet tilstrækkeligt, at et selskab er registreret i et transparensregister i en anden EU-medlemsstat.

Der skal dog registreres færre oplysninger om den reelle ejer i det danske CVR-register end i det tyske transparensregister i henhold til EU-direktiver og tysk lovgivning. I Tyskland skal der ligeledes gives oplysninger om fødselsdato og alle nationaliteter for de respektive reelle ejere. Ligeledes skal arten og omfanget af den økonomiske interesse bestemmes præcist. Det er således vores anbefaling, at der på trods af en registrering i det danske CVR-register ligeledes foretages en særskilt registrering i det tyske transparensregister.

Risiko for bøder

En overtrædelse af forpligtelsen til at anmelde de reelle ejere af udenlandske ejendomsselskaber til det tyske transparensregister kan udgøre en administrativ overtrædelse (Ordnungswidrigkeit). Bøderne kan være op til 150.000 EUR ved forsættelige overtrædelser og op til 100.000 EUR ved uagtsomme overtrædelser.

Hvad kan vi gøre for dig?

advores hjælper gerne ved spørgsmål om kravene til anmeldelsen og den dertilhørende anmeldelse til det tyske transparensregister. Du er velkommen til at kontakte os!

Din kontakt­person

Næste artikel

Andre artikel om

Fast ejendomUncategorized