Tyskland: Cannabisloven trådte i kraft den 01.04.2024

Det er nu lovligt for voksne at selv at dyrke cannabis til eget brug og at dyrke cannabis i fællesskab i ikke-kommercielle Cannabis Social Clubs i Tyskland.

Den 01.04.2024 trådte loven om kontrolleret anvendelse af cannabis (cannabisloven) i store træk i kraft. Bestemmelserne om dyrkning i Cannabis Social Clubs (CSC) træder først i kraft den 01.07.2024.

Legaliseringen af cannabis har længe været genstand for en kontroversiel debat i Tyskland. Lovgiveren har nu besluttet at tillade legalisering af cannabis inden for snævre rammer. Mange borgere i Tyskland, men også i nabolande som Danmark, undrer sig nu over, hvad det konkret betyder. Skal grænseregioner, som Flensborg-regionen mellem Danmark og Tyskland, nu frygte massiv cannabisturisme? Skal nabolande som Danmark frygte, at deres borgere vil købe masser af cannabis i Tyskland og tage det med tilbage til deres hjemland? Vil Cannabis Social Clubs skyde op i massevis i den dansk-tyske grænseregion?

Vi gennemgår de vigtigste regler nedenfor:

For det første gør lovgiveren det klart i cannabisloven, at det er et narkotikum der generelt er forbudt. § 2 i cannabisloven slår fast, at dyrkning, besiddelse, handel og enhver form for kommercialisering er forbudt.

– besiddelse af op til 25 gram cannabis, idet denne mængde kan overskrides, hvis den befinder sig inden for en Cannabis Social Club (CSC) afgrænsede ejendom,

– besiddelse af op til 50 gram cannabis og op til 3 levende cannabisplanter på deres bopæl.

Indtagelse af cannabis i overværelse af mindreårige er fortsat forbudt.

Offentligt forbrug er forbudt bl.a. i skoler, børnehaver, idrætsanlæg og gågader (mellem kl. 7.00 og 20.00) samt inden for synsvidde af mindreårige og også inden for Cannabis Social Clubs (CSC).

Voksne må dyrke op til 3 cannabisplanter samtidig på deres bopæl. Videregivelse til tredjemand er forbudt.

Cannabis Social Clubs (CSC) er registrerede, ikke-kommercielle foreninger eller registrerede andelsforeninger, hvis formål er fælles, ikke-kommerciel dyrkning og udlevering af cannabis og dyrkningsmateriale til medlemmernes eget forbrug. De organiseres og ledes i overensstemmelse med de foreningsretlige principper. Andre juridiske former er ikke tilladt.

Cannabis Social Clubs (CSC) må højst have 500 medlemmer, som skal være fyldt 18 år og have haft bopæl eller sædvanligt ophold i Tyskland i mindst 6 måneder. Derudover skal Cannabis Social Clubs (CSC) i deres vedtægter fastsætte en minimumsperiode for medlemskabet på tre måneder. De skal også overholde en mindsteafstand på 200 meter fra skoler og andre børne- og ungdomsinstitutioner samt legepladser. En Cannabis Social Club afgrænsede ejendom (dvs. grund, dyrkningsområde, drivhus, bygning) må ikke være placeret, heller ikke delvist, i en bolig eller en anden bygning eller ejendom, der bruges til beboelsesformål.

Cannabis Social Clubs skal være godkendt af en myndighed. Det er ikke tilstrækkeligt, at en Cannabis Social Club oprettes og registreres i registret over foreninger eller andelsforeninger. Det er den respektive delstat, der bestemmer, hvilken myndighed der er ansvarlig for godkendelsesproceduren.

Cannabis Social Clubs må højst udlevere 25 gram cannabis om dagen og højst 50 gram pr. kalendermåned til hvert medlem til personligt forbrug.

Konklusion:

Lovgiveren har faktisk (delvist) legaliseret dyrkning og forbrug af cannabis for voksne. Det er et af lovgiverens mål at fjerne grobunden for kriminelle netværk og samtidig afkriminalisere forbrugerne. Samtidig har lovgiveren dog sat snævre rammer for at forhindre omsiggribende dyrkning og forbrug af cannabis og frem for alt udstedt regler for at beskytte børn og unge.

Da et medlemskab af en Cannabis Social Club kræver, at medlemmet har været bosiddende i Tyskland i mindst 6 måneder, skal det forhindre cannabisturisme fra nabolande som Danmark. Personer med bopæl i Danmark kan således ikke blive medlem af en Cannabis Social Club. Det vil derfor ikke være muligt for personer med bopæl i Danmark legalt at købe cannabis i Tyskland. Import af cannabis til Danmark er under alle omstændigheder strengt forbudt ifølge dansk lovgivning.

Hvad kan vi gøre for dig?

Din kontakt­person

Dr. Claas Thöle

Rechtsanwalt, Advokat, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret
Rechtsanwalt med speciale i international erhvervsret

Markus Krieger

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret

Næste artikel