Selskabsret i Tyskland

Der er flere måder, hvorpå danske virksomheder kan etablere sig i Tyskland, blandt andet ved stiftelse af et GmbH (svarende til et ApS), et aktieselskab eller en filial. Som udgangspunkt er der fire krav, som virksomheder i Tyskland skal overholde.

Selskabsetablering i Tyskland

I Tyskland gælder princippet om næringsfrihed. Vil man etablere et selskab i Tyskland, behøver man derfor som udgangspunkt ikke at have nogen særlig tilladelse hertil. Man skal dog være opmærksom på, at nogle aktiviteter kræver en tilladelse eller registrering hos de relevante myndigheder.

Læs mere om selskabsetablering i Tyskland.

Anpartsselskab (GmbH) i Tyskland

Et tysk Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) er sammenligneligt med det danske anpartsselskab (ApS). Det tyske Anpartsselskab (GmbH) har sågar oprindeligt udgjort den største inspirationskilde til anpartsselskabsformen i Danmark og ligeledes en del af EU-reglerne på området. Langt de fleste kapitalselskaber i Tyskland er GmbH’er.

Læs mere om anpartsselskaber i Tyskland.

Aktieselskab (AG) i Tyskland

Etableringen af et aktieselskab (AG) i Tyskland er noget mere kompliceret end i Danmark, da der er flere forskellige love, som regulerer området. Store tyske virksomheder anvender oftest denne selskabsform.

Læs mere om aktieselskaber i Tyskland.

Etablering af en filial i Tyskland

Et dansk selskab kan etablere sig direkte i Tyskland uden at stifte et tysk datterselskab på to måder: I form af et repræsentationskontor (Zweigstelle) eller i form af en filial (Zweigniederlassung).

Læs mere om etablering af en filial i Tyskland.

Andre etableringsformer i Tyskland

Ud over anpartsselskabet og aktieselskabet findes der en række andre selskabsformer, som kan anvendes til etablering i Tyskland. Ved disse andre selskabsformer er der ofte tale om f.eks. investeringsselskaber, som f.eks. investerer i vindparker, fast ejendom mv., hvorfor disse selskabsformer ikke anvendes så hyppigt, når danske personer eller virksomheder vil etablere sig i Tyskland.

Læs mere om andre selskabsformer i Tyskland.

Konkurser og direktørers personlige ansvar i Tyskland

Ved fordringer mod et GmbH, dvs. et tysk anpartsselskab, er der – modsat i Danmark – en forholdsvis forhøjet risiko for, at kravet kan blive rejst direkte mod direktøren. Efter tysk ret hæfter direktøren nemlig personligt, hvis han/hun indgiver egenbegæring om konkurs for sent eller slet ikke gør det.

Læs mere om konkurser og direktørers personlige ansvar i Tyskland.

Hvad kan vi gøre for dig?

advores rådgiver virksomheder om alt fra etablering på markedet, ekspansion og vækst til konsolidering og likvidation. Vi assisterer vores klienter med den løbende forretning samt med reorganisering og ændring af eksisterende selskabsstrukturer. advores rådgiver om investering i virksomheder, om vedtægter og ejeraftaler og bistår i tilfælde af tvister mellem aktionærer. Vi afdækker alle relevante selskabsretlige problemstillinger. Hele vores team har særlig fokus på klientens behov og søger pragmatiske løsninger for at vise vores klienter den rette vej igennem komplicerede beslutninger.

Din kontakt­person

Thilo Wind

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret

Markus Krieger

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret

Hauke Wulf

Rechtsanwalt, EU-Advokat, Partner

Dr. Claas Thöle

Rechtsanwalt, Advokat, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret
Rechtsanwalt med speciale i international erhvervsret