Den tyske lov om due diligence i værdikæden ”LkSG”

Yderlige artikler om

Environmental, Social, Governance (ESG)

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz "LkSG" har været i kraft i Tyskland siden 1. januar 2023.

LkSG forpligter større virksomheder til at sikre, at de overholder menneskerettigheder og miljøbeskyttelse i hele forsyningskæden. Forsyningskæden omfatter alle nationale og internationale led, der er nødvendige for at fremstille produkter og levere tjenester, fra udvinding af råmaterialer til levering til slutkunden. De omfattede virksomheders forpligtelser vedrører derfor både deres egne forretningsaktiviteter og deres direkte og indirekte leverandørers aktiviteter.

Formålet med loven er især at beskytte forbrugerne, men også at forhindre, at miljøbeskyttelsesbestemmelserne bliver tilsidesat.

Med vedtagelsen af LkSG er Tyskland således på forkant med den fremtidige EU-lovgivning, især Kommissionens forslag til Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Begge regelsæt er baseret på OECD’s retningslinjer, og der forventes derfor en høj grad af overlapning mellem de forpligtelser, der i øjeblikket er kodificeret i LkSG, og de due diligence forpligtelser, der indføres med CSDDD.

Et kig på LkSG er derfor også værd at tage med som forberedelse til de kommende EU-forpligtelser.

HVAD KAN DU GØRE NU?

Hvis du vil være et skridt foran dine konkurrenter i Tyskland og samtidig forberede dig på den kommende EU-lovgivning om due diligence, så brug vores tjekliste nedenfor.

Tjeklisten indeholder de vigtigste forpligtelser, som tyske virksomheder og deres underleverandører skal overholde i henhold til LkSG.

1. Start med din risikoanalyse:

Start med at få et overblik over, hvilke generelle risici der findes i dit eget forretningsområde og hos dine leverandører. Til det formål er det en god idé at bruge værktøjer som CSR-risikotjekket fra MVO: Roadmap to CSR Risk Management | CSR Risk Check (mvorisicochecker.nl). Find derefter ud af, hvilke specifikke risici der kræver hurtig handling, og prioritér dem.

2. Opret et risikostyringssystem:

Udnævn en person, der er ansvarlig for risikostyring i din virksomhed. Overvej, hvordan du bedst håndterer de identificerede risici, og skriv resultaterne ned i en politisk erklæring. Erklæringen bør udstedes af den øverste ledelse og offentliggøres både internt og på din hjemmeside.

3. Etabler en klageprocedure:

Overvej, om du vil oprette din egen klageprocedure eller deltage i en ekstern klageprocedure. Bemærk, at de ansvarlige for klageproceduren skal være uafhængige.

4. Gennemfør foranstaltningerne:

Implementer din politik og tag forebyggende forholdsregler, såsom uddannelse, udvikling af passende indkøbspraksis eller overvågning for at verificere overholdelse af politikerklæringen.

5. Gennemgå og dokumenter:

Gennemgå en gang om året, om ovenstående trin har en effekt, og juster din tilgang, hvis det er nødvendigt. Dokumenter dine individuelle handlinger, så du også er forberedt på at besvare spørgsmål fra dine forretningspartnere.

Hvad kan vi gøre for dig?

Lyder det som en stor udfordring? Advokaterne hos advores hjælper dig gerne med din due diligence-proces og alle spørgsmål relateret til LkSG, hvis du vil sikre compliance i din forsyningskæde.

Din kontakt­person

Thilo Wind

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret

Cecilia Mårtensson Vesløv

Advokat

Næste artikel

Andre artikel om

Environmental, Social, Governance (ESG)