Due Diligence direktivet “CSDDD”

Den 23. februar 2022 fremlagde Europa-Kommissionen et udkast til et direktiv, der regulerer virksomheders due diligence-forpligtelser i forsyningskæden (benævnt "Corporate Sustainability Due Diligence Directive" eller "CSDDD").

Den 1. juni 2023 vedtog Europa-Parlamentet sit forhandlingsmandat, og de egentlige trilogforhandlinger mellem Rådet, Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet skal begynde.

Formålet med dette direktiv er at fremme bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd og at forankre menneskerettigheder og miljøhensyn i virksomhedernes drift og virksomhedsledelse.

HVAD ER DET NYE?

CSDDD indfører for første gang en due diligence-forpligtelse for private virksomheder. De centrale elementer i denne pligt er at identificere, bringe til ophør, forebygge, afbøde og redegøre for negative menneskerettigheds- og miljøpåvirkninger i virksomhedens egne aktiviteter, deres datterselskaber og deres værdikæder.

Direktivet indfører også pligter for direktørerne i de omfattede EU-virksomheder. Disse pligter omfatter etablering af og tilsyn med implementeringen af due diligence-processer og integration af due diligence i virksomhedsstrategien.

Desuden giver CSDDD mulighed for, at virksomheder kan blive pålagt både administrative bøder og civilretligt ansvar, hvis de ikke overholder forpligtelserne i direktivet.

Da CSDDD stadig er et udkast, er det endnu ikke muligt at konkludere præcist, hvordan det endelige direktiv kommer til at se ud. Det er dog sandsynligt, at virksomhedernes due diligence-forpligtelser kommer til at ligne kravene i OECD’s due diligence-model, fordi CSDDD er baseret på OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd for multinationale virksomheder.

Du finde kan finde den fulde version af Europa-Kommissionens forslag til et nyt direktiv om virksomheders due diligence på bæredygtighedsområdet her.

Hvad kan vi gøre for dig?

advores Advokater og Rechtsanwälte beskæftiger sig med alle aspekter af den grønne omstilling. Advores ESG-eksperter advokat Cecilia Vesløv og advokat Thilo Wind, tilbyder en lang række rådgivningsydelser, når det gælder bæredygtighed og ESG.

Din virksomhed kan blandt andet få hjælp til:

  • Besvarelse af spørgsmål relateret til ESG-lovgivning herunder Taksonomiforordningen, CSRD, ESRS-standarderne, CSDDD, grøn markedsføring mm.
  • Rådgivning om implementering af due diligence processer i leverandørkæden herunder hjælp til at forstå og implementere OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd.
  • Hjælp til at håndtere krav fra tyske kunder, når det gælder den tyske lov om due diligence i leverandørkæden.
  • Hjælp med at forstå hvilke procedure- og processer for risikostyring og risikohåndtering i organisationen, der skal implementeres, når det gælder ESG-rapportering.
  • Udarbejdelse af ESG-politikker.
  • Opdatering af leverandør- og samarbejdsaftaler.
  • Rådgivning om bestyrelsens- og ledelsens ansvar for at implementere en ESG-strategi i relation til CSRD.
  • Vurdering af markedsføringsmateriale og rådgivning omkring grøn markedsføring.

 

Workshops og oplæg

Thilo Wind og Cecilia Vesløv er begge erfarne oplægsholdere, undervisere og netværksfacilitatorer. Står I derfor og mangler en oplægsholder til jeres næste arrangement om ESG, eller er I på udkig efter nogle, der kan facilitere jeres næste workshop om implementering af rapporteringsstandarderne i organisationen, og bidrage til at løfte kompetenceniveauet i virksomheden, så ring eller skriv til os.

Vi skræddersyer altid indholdet til den enkelte virksomhed, således, at det passer til der, hvor netop din virksomhed er i den grønne omstilling.

Din kontakt­person

Thilo Wind

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret

Cecilia Mårtensson Vesløv

Advokat

Næste artikel

Andre artikel om

Environmental, Social, Governance (ESG)