Tysk skifterets­attest (Erbschein)

Yderlige artikler om

Arveret

Har man besluttet sig for at vedgå arven (sker automatisk, medmindre man giver afkald), kan den relevante tyske skifteret (Nachlass­gericht) anmodes om at udstede en skifterets­attest, der tjener som dokumentation for arveadkomsten. Attesten er afgiftspligtig.

Hvem kan anmode om, at der udstedes en Erbschein?

Enhver (formodet) arving kan anmode om, at der udstedes en Erbschein.

Fremsættes anmodningen om udstedelse af Erbschein ikke af alle arvinger, skal ansøgeren anføre, at de øvrige arvinger vedgår sig arv og gæld, samt vedlægge en fuldmagt fra de øvrige arvinger.

Der gælder ingen præklusionsfrist for indgivelsen af anmodningen om udstedelse af Erbschein.

Hvilke formkrav skal være opfyldt i forbindelse med anmodning om udstedelse af en Erbschein?

Den person der indleverer anmodningen, skal underskrive en erklæring på tro og love, som kun kan afgives af en arving personligt, hvori arvingen skal erklære, at han eller hun ikke er bekendt med forhold, som er i strid med de oplysninger, som han eller hun fremkommer med.

Det er derfor påkrævet, at en arving møder personligt hos notaren, skifteretten eller ambassaden efter forudgående tidsbestilling.

Hvilke dokumenter har man brug for i forbindelse med ansøgningen om udstedelse af en Erbschein?

Den tyske skifteret forlanger som regel fremlæggelsen af originale bilag eller bekræftede kopier af originalerne (§ 2354 BGB).

Alle dokumenter, som ikke er udstedt på tysk, skal som udgangspunkt oversættes til tysk ved en autoriseret oversætter. Vores kontor kan tilbyde at udfærdige disse oversættelser.

Følgende dokumenter skal som regel fremlægges:

Om ansøgeren

Billedlegitimation

Fødselsattest

Om arvelader

Legitimationsbevis (statsborgerskab)

Testamente (i givet fald)

Dødsattest

Oplysninger om sidste bopæl

Vielsesattest/ skilsmissebevilling

Øvrige dokumenter

Dødsattester for samtlige personer, som ville være kommet i betragtning som (med-)arvinger, hvis de fortsat havde været i live på tidspunktet for arvefaldet

Fødsels- og i givet fald dødsattester for arveladers søskende

Fødsels- og i givet fald dødsattester for efterkommere af arveladers søskende

Potentielle medarvingers renunciative arvepagter

Hvis arven omfatter fast ejendom: dokumenter vedrørende den faste ejendom

Hvad kan vi gøre for dig?

advores tilbyder hjælp til ansøgning om skifteretsattester I Tyskland og oversættelseraf dokumenterne dertil.

Din kontakt­person

Dr. Claas Thöle

Rechtsanwalt, Advokat, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret
Rechtsanwalt med speciale i international erhvervsret

Næste artikel

Andre artikel om

Arveret