Arveafgift i Tyskland

Tyskland og Danmark har i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst fastlagt, hvilket land der må beskatte arven. Der gælder i Tyskland særlige skattesatser, alt efter hvilken skatteklasse arven befinder sig i. De tyske advokater hos advores har et godt kendskab til arveafgifterne og de tyske skattesatser.

Bopælslandet har beskatningsretten

Beskatningsretten tilkommer som udgangspunkt det land, hvor arveladeren boede, uafhængigt af hvor arvegenstandene befinder sig. Når en dansker med bopæl i Tyskland dør, beskattes arven altså principielt efter tysk skatteret. Dog skal danskeren have boet mindst fem år i Tyskland. Hvis arveladeren har boet i Tyskland i kortere tid, har Danmark beskatningsretten.

Tyske skattesatser

I Tyskland retter skattesatserne sig efter den skatteklasse der gælder for den pågældende. Satserne ligger på mellem 7 % og 50 %. Ægtefæller og børn beskattes som udgangspunkt efter gunstigere skattesatser. Der findes tre forskellige skattegrupper. Skattegruppe I gælder for eksempel for ægtefæller, livsarvinger og forældre og er den gunstigste. Skattegruppe II omfatter for eksempel søskende og fraskilte ægtefæller. Skattegruppe III omfatter resterende personer, som hverken tilhører skattegruppe I eller II, for eksempel samlevere eller venner. I Tyskland er der også meget store fribeløb, som for eksempel beløber sig til EUR 500.000 for ægtefællen og EUR 400.000 for børn. Gaver, som gives inden for en periode på 10 år før dødsfaldet, reducerer dog fribeløbet. De konkrete skattesatser kan findes i denne tabel:
Arvens skattepligtige værdi op til … EUR
75.000

300.000

600.000

6.000.000

13.000.000

26.000.000
Over
26.000.000
Skattegruppe I7%11%15%19%23%27%30%
Skattegruppe II15%20%25%30%35%40%43%
Skattegruppe III30%30%30%30%50%50%50%

Huse og grunde eller virksomhedsandele i Danmark

Huse og grunde, som ligger i Danmark og hører til arven, beskattes derimod i Danmark. Det samme gælder for dele af en virksomhed, som ligger i Danmark. I begge tilfælde finder dansk ret anvendelse. Under bestemte omstændigheder er det muligt at fradrage gæld, som er forbundet med arven og på denne måde opnå en nedsættelse af arveafgiften.
Arvens skattepligtige værdi op til … EURSkattegruppe
IIIIII
75.0007%15%30%
300.00011%20%30%
600.00015%25%30%
6.000.00019%30%30%
13.000.00023%35%50%
26.000.00027%40%50%
Over
26.000.000

30%

43%

50%

Oplysningspligt til skattemyndighederne

Der er uden undtagelse pligt til at angive arven til skattemyndighederne i begge lande, idet der er komplicerede beregningsmetoder i forbindelse med afgørelsen af den samlede skat, hvorved den samlede værdi af arven skal lægges til grund.

Hvad kan vi gøre for dig?

De tyske advokater hos advores har et godt kendskab til arveafgifterne og de tyske skattesatser.

Din kontakt­person

Dr. Claas Thöle

Rechtsanwalt, Advokat, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret
Rechtsanwalt med speciale i international erhvervsret

Næste artikel

Andre artikel om

Arveret