Arveret i Tyskland

Hvordan gør man sin arveadkomst gældende i Tyskland? Hvor bliver arven beskattet? Er det nødvendigt at oprette et testamente i Tyskland? Kan man give afkald på arven?

Hvordan gør man sin arv gældende i Tyskland?

Ved et arvefald efter tysk ret er der visse procesretslige skridt, der skal overholdes, og særlige fagudtryk som kan være nyttige at kende.

 

Testamente og arvepagt i Tyskland

Ønsker arveladeren at afvige fra den legale arvefølge, er det i Tyskland nødvendigt at oprette et testamente eller en arvepagt. Ellers risikerer man, at der opstår et arvefællesskab med meget forskellige interesser.

 

Arveafgift i Tyskland

Tyskland og Danmark har i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst fastlagt, hvilket land der må beskatte arven. Der gælder i Tyskland særlige skattesatser, alt efter hvilken skatteklasse arven befinder sig i.

Læs mere om tyske arveafgifter.

Arveregler i Tyskland

Hvis en dansker har haft bopæl og er afgået ved døden i Tyskland, finder tysk arveret som hovedregel anvendelse. Dermed afgør tysk ret også, hvem der arver, og hvilke rettigheder arvingerne kan gøre gældende.

Tysk skifteretsattest (Erbschein)

Hvis man er arving efter en person med bopæl i Tyskland eller hvis en del af arven befinder sig i Tyskland, skal man anmode den tyske skifteret om at udstede en skifteretsattest (Erbschein).

Læs mere om ”Erbschein”.

Hvad kan vi gøre for dig?

advores rådgiver 360° rundt omkring alle arveretlige forhold I Tyskland.

Din kontakt­person

Dr. Claas Thöle

Rechtsanwalt, Advokat, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret
Rechtsanwalt med speciale i international erhvervsret

Næste artikel

Andre artikel om

Arveret