Entrepriseret i Tyskland

Yderlige artikler om

Entrepriseret i Tyskland

I Tyskland er der i modsætning til Danmark faste lovbestemmelser vedrørende entreprise­aftalers indhold. Blandt andet gælder der særlige regler for kontraktens udfærdigelse, betaling, levering, mm.

Entrepriseaftaler i Tyskland

Ved aftaler mellem tyske bygherrer og danske entreprenører eller danske bygherrer og tyske entreprenører vil tysk ret stort set altid finde anvendelse. Parterne skal derfor være forsigtige, når de udarbejder og forhandler kontrakter.

Aflevering af entreprisearbejder i Tyskland

I tysk ret er begrebet “Abnahme” (aflevering) meget relevant. Når en bygherre “accepterer afleveringen” vedr. en bygning eller et anlæg, betyder det, at han mener, at bygningen/anlægget i det væsentlige er opført i overensstemmelse med kontrakten. Indtil ”afleveringen” kan bygherren kræve opfyldelse af kontrakten og som hovedregel også tilbageholde acontobetalinger, hvis han opdager mangler ved arbejdet. Som hovedregel forfalder hele vederlaget først til betaling ved afleveringen. Efter afleveringen har entreprenøren i det væsentlige opfyldt sin kontrakt. Bygherren har så i ret til sine garantikrav.

Afleveringen af entreprisearbejder i Tyskland (Abnahme) kan skabe problemer, hvis bygherren holder entreprisesummen tilbage under henvisning til uvæsentlige mangler ved det færdige byggeprojekt. Håndværkeren i Tyskland kan i givende fald foreslå en syn- og skønsmand.

Dette er kun et centralt punkt i bygge- og anlægskontrakterne, som normalt er ret omfattende og kræver mange, indbyrdes forbundne bestemmelser og også koordinering med teknikere/ingeniører, så de juridiske aspekter også svarer til de tekniske krav.

Hvad kan vi gøre for dig?

advores’ team rådgiver om udarbejdelse og forhandling af totalentrepriseaftaler og bygge- og anlægskontrakter for bygninger og for anlæg til vedvarende energi, navnlig solcelle-, vindenergi- og biogasanlæg. advores rådgiver også sine klienter om håndhævelse af krav, når der opstår problemer i forbindelse med gennemførelsen af kontrakter.

Din kontakt­person

Markus Krieger

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret

Næste artikel

Andre artikel om

Entrepriseret i Tyskland