Lov­bestemmelser om vedvarende energi i Tyskland

Yderlige artikler om

Vedvarende energi

Loven om udbygning af vedvarende energi (“EEG”) regulerer den privilegerede indfødning af elektricitet fra vedvarende energikilder i elnettet og garanterer producenterne en fast indfødnings­tarif. Når elpriserne er høje, er direkte markedsføring af elektricitet attraktiv. Dette gælder også for gamle anlæg, som ikke længere er lovligt berettigede til støtte efter udløbet af EEG-støtten.

Hvilke vedvarende energikilder støttes af EEG?

EEG fremmer anlæg, der producerer elektricitet fra vind, solceller, biogas, vandkraft og geotermisk energi.

Netoperatørerne er forpligtede til at prioritere tilslutning af anlæg til vedvarende energi til nettet og til at aftage den producerede elektricitet. Driftsherre af anlæg for vedvarende energi kan derfor være sikre på, at deres elektricitet vil blive aftaget, hvis de har overholdt kravene i EEG, da de planlagde og byggede anlæggene.

Projektudvikling

God planlægning er grundlaget for, at projekter for vedvarende energi kan blive en succes. Her er det vigtigt, at konsulenter fra de relevante sektorer arbejder godt sammen. Det er meget vigtigt med en god koordinering mellem projektudviklere, finansfolk, juridiske rådgivere og ingeniører. Ud over godkendelsen i henhold til den føderale immissionskontrollovgivning (BImSchG-tilladelse) for vindenergiprojekter og projektrelaterede udviklingsplaner (B-Plan) for solcelleanlæg (åbent areal) er kontrakter med grundejere, anlægsproducenter, leverandører og driftsfører samt den rigtige juridiske struktur for projektet hjørnestenene for en vellykket gennemførelse af projekterne. Der skal også tages hensyn til EEG’s forskellige regler for solcelleanlæg på åbne arealer og på tagene af bygninger.

Køb og salg af projekter

Ved køb eller salg af projekter sikrer gode due diligence-processer og beskyttelsesregler baseret herpå i købskontrakterne parternes rettigheder. Der gælder forskellige krav for salg af selve anlæggets aktiverne (asset deal) og for salg af driftsselskabet (share deal). De store økonomiske risici skal være godt sikret i købskontrakterne.

Fremtiden for vedvarende energi

Markedet for vedvarende energi er meget dynamisk. Love og bestemmelser revideres regelmæssigt. Her er det vigtigt altid at være opdateret. Samtidig kommer flere og flere projekter frem, som ikke kun handler om produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder, men også om lagring af grøn elektricitet og/eller produktion af f.eks. grøn brint fra elektricitet produceret af f.eks. vindenergi eller solcelleanlæg. Her er det en udfordring for lovgivere og jurister at følge med den tekniske udvikling.

Vores advores-team har mange års erfaring med rådgivning om projektudvikling samt køb og salg af anlæg og driftsselskaber. advores-teamet kombinerer kompetence og sikkerhed med pragmatisme. advores gennemfører due diligence-processer for klienterne, udarbejder eller gennemgår alle projektrelevante kontrakter, herunder købsaftaler og kontrakter med projektdeltagere som f.eks. grundejere, fabrikanter og operatører. advores rådgiver også om alle selskabsretlige spørgsmål. advores rådgivning dækker alle typer vedvarende energisystemer.

Hvad kan vi gøre for dig?

Vores advores-team har mange års erfaring med rådgivning om projektudvikling samt køb og salg af anlæg og driftsselskaber. Advores kombinerer kompetence og sikkerhed med pragmatisme. advores gennemfører due diligence-processer for klienterne, udarbejder eller gennemgår alle projektrelevante kontrakter, herunder købsaftaler og kontrakter med projektdeltagere som f.eks. grundejere, fabrikanter og operatører. Advores rådgiver også om alle selskabsretlige spørgsmål. advores rådgivning dækker alle typer vedvarende energisystemer.

Din kontakt­person

Markus Krieger

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret

Thilo Wind

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret

Dr. Claas Thöle

Rechtsanwalt, Advokat, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret
Rechtsanwalt med speciale i international erhvervsret

Næste artikel

Andre artikel om

Vedvarende energi