Vi gør loven forståelig.

Vi rådgiver om tysk ret på dansk og om dansk ret på tysk. På denne måde dækker vi grænseoverskridende juridiske forhold mere omfattende funderet, end de fleste andre advokatfirmaer.

Med et stort netværk hjælper vi dig også udover vores juridiske ekspertise: Vi samarbejder med brancheorganisationer, offentlige myndigheder og vores veludbyggede partnernetværk. Dermed skaber vi hurtigt og ukompliceret merværdi for dig som vores klient.

Og hvad kan vi gøre for dig?

Vi rådgiver virksomheder og medarbejdere i nøglepositioner indenfor alle aspekter af individuel og kollektiv ansættelsesret, hhv. i konfliktområdet mellem dansk funktionærlov og almen dansk ansættelsesret. Derudover rådgiver vi administrerende direktører om alle relevante aspekter vedrørende ansættelsesforholdet med særlig ekspertise indenfor grænseoverskridende spørgsmål mellem Tyskland og Danmark.

Vi rådgiver både private bygherrer  og entreprenører – altså både dem, der bestiller og dem, der planlægger og udfører bygningen – og over alle faser af bygningens livscyklus: fra udvikling til planlægning, opførelse, finansiering og drift.

I den digitaliserede verden er data det højeste gode. Vi understøtter dig i en lovmæssig omsætningen af interne retningslinjer og behandling af persondata. Vores fokus ligger på områderne beskyttelse af medarbejderdata, databeskyttelse indenfor e-handel, samt organisation og håndtering af data indenfor virksomheden.

Reglerne på området for e-handel er komplekse. På trods af mange ensartede regler, er der store forskelle mellem de forskellige retssystemer i Tyskland og Danmark. Vi gør kompleksiteten forståelig og hjælper dig med at opfylde de forskellige krav. Almindelige forretningsbetingelser, forbrugerbeskyttelse, databeskyttelse og konkurrenceret er blot nogle af de områder, hvor advoresmed deres eksperter yder individuel og skræddersyet hjælp.

Har du brug for hjælp med afviklingen af dit bo, vil du gerne oprette et testamente eller har du brug for fuldmagter til sundhedspleje? Vi yder omfattende rådgivning indenfor alle aspekter af tysk og dansk arvelovgivning og tager os gerne af hele arveprocessen for dig i begge lande.

Eller vi giver ukomplicerede svar på dine spørgsmål omkring krav på tvangsarv (Pflichtteilsansprüche), skifteretsattest (Erbschein), arveafgift/arveskat (Erbsteuer) og frivillig arv, samt danske særtræk som uskiftet bo.

Vi hjælper dig med køb og salg af projekter, projektudvikling og finansiering, især af vindmølleparker, solcelle- og biogasanlæg i Danmark og Tyskland. Ligegyldigt, om du er aktiv på markedet som producent, leverandør eller serviceudbyder, onshore eller offshore, så vil vores team af eksperter give dig omfattende support.

Vi rådgiver dig omkring alle aspekter indenfor erhvervs- og selskabsret: oprettelse og stiftelse af selskaber i Tyskland og Danmark, udarbejdelse af vedtægter, strukturering af dine selskaber og aktieposter, samt om spørgsmål vedrørende virksomhedsomdannelser. Skatteretlige aspekter spiller en stor rolle i forbindelse med den erhvers- og selskabsretlige strukturering. Derfor arbejder vi tæt sammen med skatterådgivere og revisorer, der ligeledes har stor erfaring med tysk-danske forhold.

Vi rådgiver vores kunder omkring handels-, distributions- og leveringskontrakter. Vores arbejde omfatter både gennemgang og forhandling. Derudover repræsenterer vi vores klienter med hensyn til eventuelle erstatnings- og provisionskrav, der opstår i forbindelse med handelsagentaftaler.

Vores advokater har mange års erfaring med køb og salg og projektudvikling af fast ejendom og har dybdegående kendskab til finansiering af dine investeringer i Tyskland og Danmark. Uanset om du skal sælge din ejendomsportefølje i Berlin, investere i en lejlighedsejendom i Hamborg, købe en ejerlejlighed i København eller et sommerhus i Søndervig – vi kan vores kram.

Advores ledsager dig gennem alle faser af inkassoprocessen, lige fra den første rykkerskrivelse til aftaler om afdragsbetaling, sagsanlæg og helt til tvangsfuldbyrdelse af dine fordringer til  i Danmark og Tyskland. Vi kan derudover rådgive om renter og andre omkostninger, der kankræves ud over den faktiske gæld – er er der store forskelle mellem de tyske og danske regler.

Som en del af vores krise- og omstruktureringsrådgivning til virksomheder, kreditorer og banker udvikler vi effektive omstruktureringskoncepter under hensyntagen til alle insolvensretslige aspekter. I den forbindelse overlader banker og andre kreditorer os de nødvendige forhandlinger. Inden selve insolvensen omfatter vores rådgivning ikke kun besvarelse af spørgsmål vedrørende civil- og strafferetlige konsekvenser, men også etablering og organisation af krisestyring indenfor den pågældende virksomhed. Med vores advokater med speciale indenfor arbejds- og ansættelsesret udvikler og udformer vi reorganisations- og omstruktureringskoncepter.

Indenfor området IP/industriel ejendomsret rådgiver vi især omkring alle aspekter vedrørende beskyttelse af intellektuel ejendomsret, som f.eks. af varemærker og design. Vi bistår vores klienter i tilfælde af advarsler i sammenhæng med konkurrencelovgivningen og hündterer nädvendige sagsbehandlinger.

Der er næppe noget, der repræsenterer den cross-boarder-busniess så godt som transportbranchen. Vi repræsenterer vores klienter i alle spørgsmål vedrørende transport af gods til vands, til lands og i luften. Det omfatter i bund og grund spedition- og fragtret samt oplagring og logistik. Desuden hjælper vi klienter med at inddrive eller forsvare sig mod erstatningskrav i forbindelse med transportforsikringer.

Ved køb og salg af virksomheder kan ikke kun de juridiske, men især de kulturelle forskelle, have en betydelig indflydelse på succesen. Vores team holder styr på tingene i alle faser af en virksomhedstransaktion – ikke kun hen over landegrænser, men også på tværs af fagområder.

Vi udarbejder alle transaktionsrelevante dokumenter og kontrakter, udfører den juridiske due diligence, repræsenterer vores kunders interesser i forhandlingerne og udarbejder købsaftalerne på en løsningsorienteret måde.